23-09-07

weer mooi

.

15:07 Gepost door Majke | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

18-09-07

Het leven van een Zwaan

Knobbelzwaan220405 
Vorige week zat de knobbelzwaan (Cygnus olor - Mute Swan) nog heerlijk op haar nest langs het Wilckpad (22 april).
                       *********

Zwaan

Bewustwording van de ware macht en schoonheid van het zelf

  De zwaan is een van de machtigste en oudste totems. Het laatste  moge alleen al blijken uit zijn naam, die in vele Germaanse talen ongeveer gelijkduidend is., wat op een oude gemeenschappelijke oorsprong wijst. De zwaan is een statige watervogel met een lange sierlijke nek en een prachtig wit verenkleed. Hij is de grootste van alle watervogels. Hij voedt zich met zachte waterplanten, waarbij zijn uiterst gevoelige snavel als een soort voelspriet onder water fungeert.Degene met deze totem zullen dan ook gevoeliger worden voor zowel de eigen als andermans emoties.Gewoonlijk is de zwaan helemaal wit (met uitzondering van snavel en poten). Daardoor is ij een zonnesymbool. In Australië komt ook een zwarte zwaan voor en deze is eerder een symbool van de nacht. Hij is tevens een zinnebeeld van iets zeldzaams, iets wat niet bestaat.De lange en sierlijke nek is een van de opvallendste kenmerken van de zwaan. De nek is een brug tussen het hoofd (hogere) en de romp ( de lagere werelden).Met de zwaan als totem begin je je bewust te worden van je eigen ware schoonheid en dat stelt je in staat een bug te slaan naar nieuwere dimensies en nieuwe vermogens. Dit is een van de dingen die het zwaanmedicijn je leert; bewust je innerlijke schoonheid naar buiten toe uit te dragen. Je gaat steeds beter door uiterlijke schijn heen de innerlijke schoonheid zien, zowel bij jezelf als bij anderen. Wie dat kan, wordt vanzelf een magneet die anderen aantrekt.Denk in dit verband aan het bekende sprookje; het lelijke eendje.De zwaan is een vogel van de kou. Hij houdt niet van warmte en kan koude uitstekend verduren, zolang er maar voedsel is. Evenzo zullen degene met deze totem zich lekker voelen in koude klimaten en minder in warmere. De zwaan correspondeert om dezelfde reden met het Noorden. Bestudeer de symboliek van deze windrichting, het kan je veel duidelijk maken.Kijk goed wat voor zwaan je opgezocht heeft en verdiep je in zijn kenmerken en eigenschappen. De trompetzwaan is de grootste van alle zwanen. Hij dankt zijn naam aan zijn harde, verdragende roep. Het geluid van de fluitzwaan heeft feitelijk eerder iets van een brul dan van een fluit. De knobbelzwaan wordt zo genoemd omdat het mannetje een zwarte knobbel aan de wortel van zijn snavel heeft. Deze soort maakt weinig geluid en is zodoende het zinnebeeld van kracht door stilzwijgen. Zwanen zijn sterke vogels. Zij kunnen met het klappen van hun vleugels de arm van een man breken en hun beet is al even sterk. Zij zijn daarnaast toegewijde ouders en hebben één partner voor het leven. Sommigen kunnen wel 80 jaar  oud worden. Ze symboliseren daardoor de kracht en hoge ouderdom die voor ons weggelegd is, wanneer we eenmaal de schoonheid en macht in onszelf ontdekt hebben. De zwaan is een totem van het kind, de dichter, de mysticus, de dromer. Hij komt veel voor in de mythologie, gewoonlijk als een traditioneel symbool van schoonheid en gratie. Zo was hij gewijd aan Aphrodite, de godin van de liefde.Zwanen trokken ook de wagen van Apollo. Zeus veranderde zich in en zwaan om de liefde te bedrijven met de stervelinge Ledo – waarin opnieuw naar voren komt dat de zwaan verschillende dimensies en werelden met elkaar kan verbinden.In de volksoverleveringen en sprookjes is hij eveneens een bekende figuur. Veelal gaat het dan om jonge maagden die zich in een zwaan veranderen door de magische van een zwanenhuid aan te trekken. Als de huid gevonden werd, moest de schone maagd mens blijven en trouwen met de vinder of deze t en dienste zijn. De zwaan is daardoor een schakel naar het feeënrijk. Veel van dit soort vertellingen over zwanen liepen overigens tragisch af. De strekking daarvan is dat de schoonheid een leven veranderende oerkracht is, waar je alleen effectief mee kunt werken wanneer je haar onder controle houdt.De zwaan kan ons aldus inwijden in de mysteries van zang en dichtkunst, want ook deze raken beide het kind en de schoonheid in ons innerlijke.

Knobbelzwanen180505A
De afgelopen weken telde ik tussen de Wilckplas en de Amaliaplas ongeveer driehonderd knobbelzwanen (Cygnus olor - Mute Swan)! Ik weet niet of er een afschotvergunning is verleend of dat er nu pas een heleboel naar andere streken (Oost-Europa) zijn teruggekeerd, feit is dat er nu nog maar enkele tientallen in dit gebied zitten. De sierlijkste onder de zwemvogels, met prachtige kuikentjes, ze vreten flink wat gras en, nog erger, hun uitlaatplakkaten zijn groot en funest voor landerijen. Schieten dan maar?? Foto 18 mei in De Wilck.
 
 
foto's zijn van
http://www.vogelsrijnwoude.nl/Vogelgalerij/

21:54 Gepost door Majke | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-09-07

mooie zwanen

14:43 Gepost door Majke | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-09-07

mooie beelden

13:38 Gepost door Majke | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

12-09-07

De Knobbelzwaan

De Knobbelzwaan.
****
De geschiedenis van de Knobbelzwaan zal iedereen wel bekend zijn. Van oudsher komt deze
soort als wilde vogel in Nederland voor. Maar boeren hadden een grote hekel aan Knobbelzwanen op hun weilanden. Zij laten namelijk nog al stevige uitwerpselen achter. De Knobbelzwaan werd zo erg vervolgd (bejaagd) dat de soort in Nederland helemaal werd uitgeroeid. De soort kwam alleen nog in gevangenschap voor. Doordat er van deze gevangen exemplaren wisten te ontsnappen zag de Knobbelzwaan toch weer kans om in Nederland weer in het wild te broeden. Uit deze ontsnapte vogels is weer een totaal nieuwe wilde populatie ontstaan. De Knobbelzwaan is dus wel een inheemse soort maar de vogels die nu in Nederland voorkomen hebben allemaal tamme voorouders. In Nederland kan men twee vormen van de Knobbelzwaan tegenkomen. Dit zijn de gewone Nederlandse Knobbelzwaan maar ook komt hier de Poolse vorm voor. De Poolse vorm is goed van de inheemse vorm te onderscheiden door de pootkleur. Let er maar eens op. Met name in de winter maar ook wel in de zomer kun je Knobbelzwanen met grijze poten tegenkomen. Dit is de Poolse vorm. De inheemse Knobbelzwaan heeft zwarte poten. Als de vogels
jongen hebben in het voorjaar zie je soms witte en grijze jongen bij een zwanen paartje. Hier kun je aan zien dat een van de ouder vogels van Poolse herkomst is. Let op de pootkleur van de oudervogels. Het is namelijk zo dat inheemse Knobbelzwanen grijze jongen hebben en Knobbelzwanen van de Poolse vorm hebben witte jongen. Dit is de oorzaak van het kleur verschil bij jonge Knobbelzwanen.
*****


de Knobbel Zwaan.
De knobbelzwaan is een vertrouwde verschijning in plantsoenen en op meren. Hij leeft voornamelijk van waterplanten waar hij met zijn lange hals naar grondelt, maar hij vreet ook gras. Vooral in de broedtijd kan het mannetje behoorlijk agressief zijn territorium verdedigen, ook tegen mensen die te dicht bij het nest komen. Zwanen zijn zelfs in staat iemands botten te breken.
*****
Kenmerken
***
Deze vogels kunnen een spanwijdte van 2,30 meter bereiken en zijn daarmee de grootste watervogels.
Zelf zijn ze 145 – 160 cm groot. Met hun lange nek kunnen ze ver onder water reiken. Ze kunnen tot 10 - 13 kg wegen. Daarmee behoren ze ook tot de zwaarst vliegende dieren. Ze zijn even groot als de wilde zwaan, maar groter dan de kleine zwaan. Ze zijn wit en ze hebben een oranjerode snavel. Hun kop en hals hebben een gele schijn. De onbevederde huid aan de snavelwortel en om het oog, onder de voorhoofdsknobbel, zijn zwart. Die voorhoofdsknobbel is bij mannetjes heel opvallend. Ook hun poten zijn zwart. Hun ruglijn is sterk gebogen. Ze houden hun hals altijd in een sierlijke S-vorm. Die hals heeft het grootste aantal halswervels van alle vogels (26). Ze houden hun kop altijd iets omlaag gebogen. Hun snavel is relatief breed. Mannetje en vrouwtje zijn volledig gelijk, alleen hebben de mannetjes in de lente een veel meer gezwollen knobbel en hun snavel is dan ook veel roder. Mannetjes hebben ook een zwaardere nek.

***
Geluid
**
Ze maken gorgelende en blazende geluiden, al zijn die niet vaak te horen. In vlucht maken hun vleugels een laag, zingend geluid, dat wordt geproduceerd door de wind die er langs strijkt. Als je hen stoort op hun nest, sissen of knorren ze woedend.
***


een paartje.
Voedsel
**
Hun voedsel bestaat uit waterplanten. Ze grazen ook op weiden. Ze duiken nooit zo ver dat ze volledig onder water zijn. Ze hebben een brede snavel om de waterplanten gemakkelijk af te kunnen trekken. Om die reden hebben ze ook zo’n lange hals, die ze gemakkelijk kunnen buigen. Soms zijn alleen hun staart en hun achterpoten te zien, als ze op hun kop staan en met hun poten trappelen om de diepste planten op
te vissen.
***
Vlieg- en zwemkunst.
***
Om op te kunnen stijgen heeft de zwaan de vlakste en gladste startbaan nodig die er in de hele natuur te vinden is: het gladde oppervlak van een waterplas. En zelfs dan vergt het opstijgen een explosie van activiteit. Net als de albatros rent de zwaan met zijn korte poten zo snel als hij kan over het wateroppervlak, terwijl hij zeer snel met zijn vleugels slaat. Daarbij vliegen de spetters in het rond. Naarmate de vleugels meer lift krijgen, komt de vogel hoger uit het water. Hij rent nog steeds, waarbij de poten met zwemvliezen duidelijk
wervelingen in het water achterlaten, tot ze ten slotte alle contact met het water verliezen. De vogel verstopt ze onder zijn staartveren zoals een vliegtuig zijn landingsgestel intrekt en verheft zich ten slotte in de lucht. Ze vliegen in één lijn, de lange halzen vooruitgestrekt en met krachtige vleugelslagen. Als ze eenmaal in de lucht zijn hebben ze een machtige vlucht en dan maken hun vleugels een duidelijk, laag zingend geluid. De knobbelzwaan is zo groot dat hij niet langzaam kan vliegen zonder uit evenwicht te raken en uit de lucht te tuimelen. Hij landt vrijwel nooit op het droge, maar komt neer op een leeg wateroppervlak. En zelfs dan heeft hij nog steeds zo’n grote snelheid als zijn naar voren gestrekte poten met zwemvliezen het oppervlak raken dat hij bijna verdwijnt in een nevel van opspattend water. Als het oppervlak kalm wordt, vouwt de zwaan zijn vleugels op, schudt zijn veren om ze op orde te brengen en zwemt vervolgens weg met de waardigheid die zwanen eigen is. Daarbij leggen ze hun poten af en toe op hun rug. Ze hebben een gracieuze houding, met gekromde nek en iets opgeheven staart. Op het land vertonen ze een lompe, waggelende gang.


kijk naar zijn poten
***
Zwanen en de mens.
**
Vanwege hun statige en ornamentele status spelen knobbelzwanen een grote rol in de mythologie van vele volkeren. Bij de Germanen werden hen voorspellende gaven toegekend. Ook omwille van hun uiterlijk worden ze al sinds de
Middeleeuwen als siervogels in park- en kasteelvijvers gehouden. Al sinds de 14e eeuw bezat de stad Brugge een zwanenfokkerij in Meetkerke. Wandelaars geven hen in het park vaak grote hoeveelheden brood, wat tot een aanzienlijke watervervuiling kan leiden.
****
Territoria
**
Ze beschermen hun territorium, dat heel groot kan zijn, zo goed als ze kunnen. Zeker als ze aan het broeden zijn, wordt het nest met snavel en tand verdedigd. Hun dreighouding is echt imposant. Ze buigen hun hals naar achteren en bollen hun vleugels om uiteindelijk met een flinke ‘boeggolf’ naar hun indringer te zwemmen. Ze zijn agressief tegenover alle soorten watervogels, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de kleinere soorten. Buiten het broedseizoen vormen ze echter af en toe wel groepen met de kleine en de wilde zwaan. In natuurterreinen wordt de komst van een paartje knobbelzwanen niet onverdeeld gunstig onthaald. Waterplanten worden vaak overmatig begrazen en bij de verdediging van jongen en territorium leggen de zwanen een grote agressiviteit aan de dag. Meer op prijs gestelde soorten zoals de dodaars kunnen zich dan ook genoodzaakt zien rustiger plekjes op te zoeken
****


Nest en jongen
Ze nestelen op de grond, dicht bij de waterrand van moerasgebieden en weinig stromende waters, bij estuaria en in steden. Hun nest is een groot bouwsel van plantenmateriaal: riet en waterplanten, met een holte in het midden. Het wijfje broedt tot 38 dagen op de 5 tot 8 ovale eieren van ongeveer 11 cm. In het begin van de broedtijd zijn de eieren nog mat en grijsgroen, maar na een paar weken worden ze glanzend en bruinig. Het wijfje sist luid naar alles wat te dicht in de buurt komt. Als haar waarschuwingen in de
wind worden geslagen valt ze aan. Haar sterke snavel en vleugels zijn geduchte wapens. Zwanenkinderen blijven een heel jaar lang bij hun ouders, maar ze verlaten al wel spoedig het nest en kunnen na 4 – 5 maanden vliegen. Voor vogels is dat heel erg lang. De ouders dragen hun jongen, zoals bij futen, af en toe op de rug. Wanneer ze het verenkleed van een volwassen zwaan krijgen, verjagen de ouders hun jongen. Volgroeide jonge vogels hebben eerst een lichtbruin kleed, nog bruiner dan de jongen van de wilde zwaan, dat, naarmate ze ouder worden, witter wordt. Ze missen de knobbel en hun snavel en poten zijn nog donkergrijs. Later worden die rozegrijs en vervolgens krijgt hij de oranjerode kleur van de volwassen snavel. In het derde jaar zijn de vogels echt volwassen. Daarna vormen de jonge vogels af en toe grote groepen. Donsjongen zijn grijs of wit. Ze worden door beide ouders verzorgd. Broedpartners blijven dikwijls hun hele volwassen leven bij elkaar, maar vaak gaan ze ook na één broedseizoen uit elkaar. Ze hebben per jaar maar 1 broedsel.
*****


Moeder met jonge.
****

Verspreiding
In onze streken de talrijkst voorkomende zwaan, al is dat nog niet zo lang, want tot voor enkele decennia waren ze heel zeldzaam.
’s Winters groepen ze samen langs beschutte zeekusten, riviermondingen en op meren. In echt strenge winters, zijn ze heel talrijk. Noordoostelijke populaties trekken van november tot april naar het zuiden en het westen. In de zomer komt tegenwoordig een toenemend aantal broedgevallen voor. Na de broedtijd leven ze vaak in grote groepen. In de meeste gebieden van Noordelijk Europa (Z-Scandinavië, Denemarken, O.-Pruisen) tot oostelijk Azië, over de Donaulanden, Zuidoost-Europa en Midden- en Zuid-Rusland leven halftamme parkvogels en hun verwilderde nakomelingen. Het is een wijd verspreide broedvogel nabij stilstaande of langzaam stromende voedselrijke binnenwateren en parken.

De knobbelzwaan (Cygnus olor) kwam oorspronkelijk in het noorden van centraal Europa, het zuiden van Scandinavië en het gebied rond de Zwarte Zee voor. Verder naar het oosten was hij tot in Noord-China te vinden. Zijn verspreidingsgebied is echter aanzienlijk uitgebreid doordat de mens hem op verschillende plaatsen heeft uitgezet. Zelfs in Zuid-Afrika heeft hij een tijdlang gewoond maar is daar inmiddels weer uitgestorven. Broedgevallen binnen onze grenzen betreffen vooral verwilderde exemplaren. In Nederland kan een aantal als écht wild worden beschouwd. Het onderscheid tussen (half)tamme en wilde exemplaren is echter heel erg moeilijk te maken
****
http://nl.wikipedia.org/wiki/Knobbelzwaan 

21:11 Gepost door Majke | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Zwanen brengen rust

De Zwaan
het is erg jammer dat deze eligante dieren nu
ook lijden
moeten onder die vervelende ziekte
ik hoop dat ze dat tegen houden kunnen
deze dieren zijn liefde uit stralende en rustgevende dieren
nu worden ze bedrijgd..
.

 .

20:39 Gepost door Majke | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |